Scrum Bijeenkomsten Sprints en andere Scrum meetings

Erg belangrijk tijdens het scrumproces zijn de bijeenkomsten. De belangrijkste ‘bijeenkomst’ is niet eens echt een bijeenkomst: de sprint.

Scrum Sprints & Daily Standup Meetings

Een sprint is een korte periode waarin je als team een werkend product oplevert. Een sprint duurt gemiddeld rond de 1 tot 3 weken. Tijdens de sprints heb je dagelijks overleg met je teamgenoten: de daily standup meetings. In slechts 15 minuten neem je met je Scrum team door wat je sinds gister hebt bereikt, waar je vandaag mee aan de slag gaat en wat voor valkuilen je tegen bent gekomen.  

Voorafgaand aan de sprint zijn er twee bijeenkomsten die beide gemiddeld 60 minuten duren. Sprint planning meeting 1 & sprint planning meeting 2.

Scrum sprint planning meetings

In de eerste Scrum sprint planning meeting bepaalt het Scrum team samen met de Product Owner het doel van de aankomende sprint, aan de hand van de Product Backlog. Het scrumteam bekijkt hoeveel taken van de Product Backlog afgerond kunnen worden in de aanstaande sprint. Dan heeft de Product Owner de mogelijkheid nog meer uitleg te geven en stelt het team het doel van de aanstaande sprint vast.

Als dit allemaal gebeurd is, verlaat de Product Owner de meeting en gaat het team bepalen hoe de punten uit de Product Backlog uitgevoerd gaan worden. Wat daaruit voorkomt is de Sprint Backlog. Dan gaat het scrum team aan de slag met Sprint Planning Poker. Elk teamlid schat in hoeveel inspanning het kost om een item van de Sprint Backlog uit te voeren.

Scrumcards op whiteboard
Userstories op scrumcard geschreven

Zijn er verschillen in de schatting? Dan legt het teamlid met de hoogste en het teamlid met de laagste schatting uit waarom hij/zij deze schatting heeft gemaakt. Zodra iedereen het over de mate van inspanning per item eens is, wordt er een planning gemaakt en kan iedereen aan de slag!

Sprint Review

60 minuten per sprint wordt er tijd genomen om stil te staan bij de activiteiten die in de afgelopen sprint zijn uitgevoerd en resultaten te delen.

Estimation meeting

Soms heb je niet voldoende werk tijdens de sprint. Dan is een estimation meeting nodig! Tijdens deze meeting worden schattingen aangepast en eventueel nieuwe user stories aan de Product Backlog toegevoegd.

Sprint Retrospective

Elke sprint is er ook een retrospective, waarin je successen viert, je feedback geeft aan je teamleden en tips in ontvangst mag nemen. Mooi om mee te nemen naar de volgende sprint!