definities bij Scrum Belangrijke begrippen bij Scrum

Scrum als raamwerk

Scrum is het hulpmiddel dat je gebruikt om je project op een snelle en energieke manier te laten slagen. Voor je hiermee aan de slag gaat is het belangrijk te weten welke lijsten essentieel zijn tijdens dit proces.
Hieronder hebben we een beknopt overzicht voor je gemaakt.

Scrumcards close up met hand

User story

Een user story is een omschrijving van een gedeelte van het product, geschreven vanuit de eindgebruiker of klant. Een user story is kort en krachtig en wordt geschreven op een post-it, of beter nog, op een magnetische scrumcard. De Product Owner schrijft vaak de user stories omdat hij/zij precies weet wat de wensen van de eindgebruiker zijn. Tijdens de Planning Poker schat het Scrum team in hoeveel inspanning nodig is om de user stories af te ronden. Op basis daarvan wordt een realistische planning gemaakt.

Product Backlog

De Product Backlog is eigenlijk het ‘totale wensenlijstje’ van de eindgebruiker of klant. De Product Owner moet de user stories ordenen naar belangrijkheid, maar elk teamlid van het scrumproject kan de backlog aanpassen.

Sprint backlog

De Sprint Backlog is een lijst met activiteiten die het Scrum team tijdens de volgende sprint gaat uitvoeren. De activiteiten op die lijst komen van de Product Backlog. De activiteiten worden verdeeld over het team. De activiteiten worden vertaalt naar hoe de uitvoering plaats zal gaan vinden en worden op scrumcards of post-its opgehangen op het scrumtakenbord, in de kolom ‘To Do’. De Sprint Backlog wordt gecreëerd tijdens de Sprint Planning Meeting 2.

Impediment backlog

Dit is een lijst waar de struikelblokken worden beschreven.

Burn down chart

Op deze lijst staat welk werk er is uitgevoerd. Deze lijsten laten de vooruitgang van de sprint zien.

Scrumcards close up

Definition of Done

Voordat er gestart wordt met het project, wordt bepaald wanneer een user story is afgerond. De definition of done is een soort checklist.