Rollen bij Scrum Wie doet wat?

De drie rollen bij Scrum

De scrum projectaanpak kent een drietal rollen die vervuld worden: de Product Owner, de Scrum Master en het Scrumteam. Bij elke rol horen speciale taken en verantwoordelijkheden.
We beginnen met het scrumteam.

Het scrumteam

Je hebt dus een duidelijke ambitie voor ogen èn een flinke dosis enthousiasme om aan de slag te gaan met Scrum. Verzamel enthousiaste teamleden om je heen die goed zijn in plannen en je hebt een scrumteam. Dit team bestaat uit ongeveer 5 tot 9 mensen, allemaal met hun eigen specialisme. Even wat feiten over een scrumteam:

  • Een scrumteam heeft staande bijeenkomsten;
  • Alle scrum teamleden voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk;
  • De sfeer binnen het team is motiverend, open en transparant;
  • Elk teamlid weet te allen tijde wat de voortgang van het project is;
  • Een scrumteam heeft na elke sprint successen te vieren.

De Product Owner en de Scrum Master zijn ook erg belangrijk gedurende het scrum proces maar behoren niet tot het scrumteam.

De Product Owner

Een Product Owner is iemand die rekening houdt met de wensen van de stakeholders en die ervoor zorgt dat het product dat het scrumteam ontwikkelt waardevol genoeg is. Ook is hij/zij degene die lijst van alle user stories, ofwel de Product Backlog, bijhoudt. De Product Owner bepaalt welke user stories prioriteit hebben. De Product Owner volgt trends en ontwikkelingen binnen de markt en is zeer betrokken bij de voortgang van het project. Hij speelt in elke scrumbijeenkomst een belangrijke rol. De Product Owner deelt informatie met de Scrum Master tijdens de Sprint Planning bijeenkomst 1 om zijn/haar ideeën te delen over het product en het scrumproces. Hierna verlaat de Product Owner de bijeenkomst zodat de Scrum Master samen met het team de taakverdeling kan bespreken.

De Scrum Master

Net als de Product Owner hoort de Scrum Master niet bij het scrumteam. De Scrum Master is niet de leider van het scrumteam, maar hij/zij is iemand die ervoor zorgt dat scrumproces soepel verloopt met als doel het scrumteam het maximale resultaat te laten behalen. Hij/zij kent de regels van Scrum en zorgt ervoor dat elk scrumteamlid weet wat er moet gebeuren. De Scrum Master komt met de Product Owner samen tijdens de Sprint Planning meeting 1 om zijn/haar ideeën te delen over het product en het scrumproces. Als dit besproken is, verlaat de Product Owner de ruimte zodat de Scrum Master en het Scrum team kan overleggen over de taakverdeling.

Hier vind je uitleg over de bijeenkomsten van scrum.